A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon: a +36-20-415-6265-es telefonszámon, vagy e-mailen: info@lovasajandek.hu.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

 

A vásárlástól való elállás joga, módja,
következményei

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének
napjától tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt
elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett termék árát
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó
köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni. Visszautasított csomag esetén az előre kifizetett összegből a visszautaláskor levonásra kerül a ki és visszaszállítás költsége.
Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes
vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A
fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A termék visszaszolgáltatása történhet az átvevő pontunkba (6800 Hódmezővásárhely Papere kert 1. ) történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal a fenti átvevőpontba
történő visszaküldéssel.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek
értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében,
amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, kizárólagosan fogyasztó kérésére egyedileg rendeltek
meg vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A pontos méretre készült termékek esetébe úgy mint műbőr és bőr csizmák, nyergek.
A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha:

 • a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen
  átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi
  követelményeknek,
 • a csomagolást a fogyasztó már felbontotta, és lóra felhelyezte. A fogyasztó csak sérülésmentes terméket küldhet vissza,
 • a hiányos, használt termékekre
 • az átvétel után megsérült termékekre
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás

Az online megrendelt termékek kiszállítása a megrendelésben kiválasztott 1-3 vagy 10-12
munkanapon belül történik. Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy e-mail és/vagy telefon
útján értesítjük a várható szállításról.
Ügyfélszolgálat hétfőtől – péntekig: 9-15 óráig, a +36-20-415-6265-es telefonszámon.

Garancia, szavatosság

Termékeinkre a jogszabályokban meghatározott szavatosságot vállalunk.
Jogszabályok:
2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
Cserére csak kifogástalan minőségű, hiánytalan valamint eredeti csomagolásában lévő nem
használt termék esetén van lehetőség, melyet újként lehet értékesíteni.
Az igényléshez kérjük, készítse össze a következő dokumentumokat:

 • termék eredeti számlája
 • garanciajegy

A jótállás helyéről

A jótállási (és szavatossági) igény (6800 Hódmezővásárhely Papere kert 1.) alatt érvényesíthető
nyitvatartási időben hétfőtől – péntekig, 9-15 óráig.
Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal szállíttassa
vissza vagy ügyfélszolgálatunkhoz személyesen jutassa el.

A jótállási felelősséget kizáró feltételekről

 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás okozta rongálódás.
 • A csere az átvétel után megsérült termékre nem vonatkozik.
 • Szakszerűtlen kezelés nem megfelelő környezetben való használat.
 • Természetes elhasználódás.

A jótállási és javítási határidőről

A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt
elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.